yeminli mali müşavir 
0312 440 35 40 info@finalymm.com

DENETİM HİZMETLERİ


2-DENETİM HİZMETLERİ

Vergi denetimi

Konsolide mali tablolar denetimi

İç denetim ve raporlama

Ulusal ve uluslararası standartlarda kredi verilebilirlik denetimi

Kredi verenlerce istenen uygunluk denetimi

Uluslararası denetim standartlarına göre denetim ve raporlama

Şirket alımlarında, devir ve birleşmelerinde denetim ve raporlama

Şirket değer tespiti

© 2020 finalymm.com. All Rights Reserved.