yeminli mali müşavir 
0312 440 35 40 info@finalymm.com

Tasdik Hizmetleri


1-1. Gelir ve Kurumlar Vergisi İşlemleri

Kurumlar Vergisi beyannamesi ve mali tabloları

Gelir Vergisi beyannamesi ve mali tabloları

Yatırım indirimi tasdiki

Teşvik, indirim, istisna ve muafiyetlerle ilgili işlemler

 

1-2. Katma Değer ve Özel Tüketim Vergisi İşlemleri

KDV ve ÖTV iade ve mahsup işlemleri tasdiki

Özel Tüketim Vergisi sıfırlanmış deniz yakıtı raporu

 Dahilde işleme izin belgesine göre yapılan K.D.V. tecil-terkin işlemleri tasdiki

 

1-3. Diğer Tasdik İşlemleri

 İç kaynakların sermaye eklenmesi tasdiki

 Sermaye artışının tespiti raporları

 Dernek, tesis, vakıf ve benzeri kurumların muafiyet ve istisna ve hesaplarının tasdik işlemleri

 Yatırım teşvik belgesi işlemleri

 Kredilere ilişkin tespit işlemleri

 Seyahat acentalarının turizm geliri elde etme ve döviz getirme yükümlülüklerine ilişkin tespitler

 Ham petrol ve petrol ürünleri ithali ve LPG ile ilgili olarak talep edilecek inceleme ve tespitler

 Mali tabloların uygunluğu ve hasılat Tespiti

 Organize Sanayi Bölgelerinin hesap ve işlemlerinin incelenmesi

 RTÜK incelemeleri

 Stok değerlemesi 

© 2020 finalymm.com. All Rights Reserved.